Tietosuojaseloste

Terratinta Partners Oy:n tietosuojaseloste, Visioniark

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Visioniark -palvelun henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat järjestelmään rekisteröityneet käyttäjät. Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme toimittamiseksi sekä markkinointiin.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Terratinta Partners Oy
Kelatie 17
01450 Vantaa
Puh. 0440 424 791
kari.huhtamaki@terratinta.fi
Y-tunnus: 3096231-5

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Visioniark -palveluun kerätään henkilötietoja vain:
– Käyttäjän sähköposti, etu- ja sukunimi
– Käyttäjälle avataan käyttäjätunnus ja salasana

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien käsittelemiämme henkilötietoja. Visioniark -palvelun osalta käyttäjät voivat itse tarkistaa ja korjata itsestään tallennettuja tietoja suoraan järjestelmästä. 

Voit myös ottaa yhteyttä Kari Huhtamäki, 0440 424791 kari.huhtamaki@terratinta.fi. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saat arvion etukäteen. 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Terratinta Partners Oy käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen ja palvelun tarjoaminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Suostumus

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita. Visioniark -palvelun käyttäjänä voit myös itse poistaa tai muuttaa tietojasi silloin kuin haluat.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Rekisteröity itse voi parantaa omien tietojensa turvallisuutta esimerkiksi olemalla käyttämättä verkkopalveluissa (Visioniark) samoja salasanoja kuin muissa palveluissa ja huolehtimalla sähköpostinsa salasanojen luottamuksellisuudesta. 

Verkkosivustot ja evästeet

 Sivustollamme käytetään evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:
– Verkkopalveluiden (Visioniark) osalta käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi